Excelde sıfır içermeyen hücreleri saydıralım


Excelde sıfır içermeyen hücreleri say
Elinizde aylara göre sıralanmış bir gelir tablosu olduğunu varsayalım ve otomatik olarak tablonun en üst kısmında Aylık ortalama gelirinizi Aritmetik ortalama formülü ile hesaplatın. Ocak ayı hücresine veri

girişi yaptığınızda herhangi bir ortalama değer alınmayacaktır lakin şubat ayı hücresine veri girişi yaptığınızda Ocak ayı geliri + Şubat ayı geliri / 2 olarak aylık ortalama gelirinizi hesaplamış olun, Mart ayı verileri geldiğinde ise ilk üç ay gelirini toplayıp 3 e bölmeniz gerekir. Peki her seferinde formüldeki paydayı aylık veri girişlerine göre manuel arttırarak mı işlem yapacaksınız ? bu pek pratik bir yöntem değildir ve hata yapma olasılığınızı arttırır. Peki ama nasıl yapalımda Excel de , biz veri girişi yaptığımızda Aylık ortala geliri ay sayısını dikkate alarak otomatik hesaplatalım.

Excel tablosunda sıfırdan büyük hücreleri saydırtalım

Aylara göre veri girişi yaptığımız excel tablomuz aşağıdaki gibi olsun. Aylık ortalama değer yazısının sağındaki değerin, tabloya veri giriş yaptıkça Aritmetik ortalama almasını ve değişmesini istiyor olalım.

Aylık ortalama değer tablosu

Daha önceki yazılarımızdan birinde açıkladığımız Boşluksay formülünü bu iş için kullanamayız çünkü hücrelerde 0 değerleri ve bazısında formül bulunuyor. Bu durumda en uygun excel formülü bana göre EĞERSAY() olacaktır. Elbette alternatif olarak BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY() formülü de kullanılabilir. hesaplamayı otomatikleştirmek için sırası ile aşağıdakileri uygulayalım.

1. TOPLA(C2:C13) - Ocak - Aralık arasındaki tüm değerleri toplayalım.

2. EĞERSAY(C2:C13;">0") - Aylık değer sıfırdan büyükse saysın.

Artık aritmetik ortalamayı almak için tek yapmamız gereken şey 1/2 (TOPLA/EĞERSAY) şeklinde formülü uygulamaktır. Böylece biz aylara göre veri girişi yaptıkça Aylık ortalama değer otomatik olarak değişecek ve biz bunu anında görebileceğiz.

Excelde EĞERSAY formülü

Üstteki resimde BOŞLUKSAY , EĞERSAY , BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY ve ÇOKEĞERSAY formüllerinin verdiği sonuçları toplu halde görmektesiniz. BAĞ_DEĞ_DOLU_SAY formülü neden 10 yerine 11 sonucunu verdi diye düşünenleriniz olacaktır, çünkü Eylül ayının karşısındaki hücre boş görünmesine rağmen hücre içerisinde formül bulunmaktadır ve bu sebeple formül tarafından dolu kabul edilmektedir. Gelelim formülde yeralan paydadaki formülümüze.

EĞERSAY(C2:C13;">0")

Anlamı C2 - C13 aralığında yeralan sıfırdan büyük değerleri say , böylece tabloya veri girişi arttıkça payda bir atracak ve aritmetik ortalam doğru şekilde hesapalanacaktır.

- Excelde Hücre boşsa hesaplama yapmasın Burada

- Excelde Koşullu biçimlendirme kullanımı Burada

- Excelde Boş hücreleri filtre yöntemi ile silin Burada


2 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for gülcan

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha