Sistem bip (beep) seslerini iptal edin


Sistem bip (beep) seslerini iptal edin
Bildiğiniz gibi Bilgisayarlarda dahili Hoparlör genellikle bilgisayarın ses sistemine de bağlandığından harici bir hoparlör olmasa bile bilgisayar beep seslerini çıkartabilir elbetteki bunun yapılma amacı


eski bilgisayarların genellikle Hoparlörsüz satılması ve bir sistem veya donanım hatası olduğunda bilgisayarın kullanıcıyı uyarmak için beep sesi çıkartmasıdır. Beep seslerinin tam olarak ne anlama geldiği BIOS çeşidine göre farklılık gösterebilir.Bip sesleri ve anlamları konusunda genel bir bilgi olması açısından aşağıdaki tablo örnek olarak verilmiştir.

Beep Kodlarının anlamları

Windows sürümlerine dahil edilmeye devam edilen bu tek mono Beep seslerine artık ihtiyaç duyulmamaktadır eğer bu sesler sizi rahatsız ediyor ve kapatmak istiyorsanız Burada vermiş olduğumuz Beep tonlarını kapatma registry kaydını Vbs şeklinde kodlayıp kullanabilirsiniz. Bip sesleri registryde aşağıdaki anahtarda yeralan Beep REG_SZ değerinde yazan Yes ile Açık, No ile Kapalı konuma gelmektedir.

HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound

Registryde Bip tonlarından sorumlu iki anahtar vardır.

Bilgisayar bip tonlarının regstrydeki yeri
Aşağıdaki Vbscript sadece Beep yazan REG_SZ anahtarı içerisine NO yazmaktadır.

Option Explicit
Dim WSHShell, n, MyBox, p, itemtype, Title

Set WSHShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
p = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\"
p = p & "Beep"
itemtype = "REG_SZ"
n= "No"

WSHShell.RegWrite p, n, itemtype
Title = "Bip sesleri devre dışı bırakıldı." & vbCR
Title = Title & "Kullanıcı çıkışı/Girişi Yapmanız gerekebilir" & vbCR
MyBox = MsgBox(Title,4096,"www.sordum.net")

Eğer Registryde yeralan Hem Beep hemde ExtendedSounds REG_SZ Anahtar değerlerine NO yazdırmak istiyorsak bu durumda aşağıdaki gibi bir kodlama kullanabiliriz.

'www.sordum.net - 02.02.2021
Key1 = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\Beep"
Key2 = "HKEY_CURRENT_USER\Control Panel\Sound\ExtendedSounds"
Set Sh = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
St = Sh.RegRead(Key1)
If St = "Yes" Then
Sh.RegWrite Key1, "No", "REG_SZ"
Sh.RegWrite Key2, "No", "REG_SZ"
x=msgbox("Sistem Bip sesleri Kapatıldı" ,0, "www.sordum.net")
Else
Sh.RegWrite Key1, "Yes", "REG_SZ"
Sh.RegWrite Key2, "Yes", "REG_SZ"
x=msgbox("Sistem Bip sesleri Aktif edildi" ,0, "www.sordum.net")
End If

Key1 ve Key2 ile değiştireceğimiz registry anahtarlarını tanımladık ardından If St = "Yes" Then satırı ile Key1 anahtarını okuttuktan sonra eğer içerisinde Yes yazıyorsa NO , NO yazıyorsa Yes yazdırttık.

VBs ile sistem bip lerini kapat

Burada dikkat edilmesi gereken nokatalar ; REG_SZ mi yoksa REG_DWORD anahtarlarında mı işlem yapıldığı ve anahtara yazmak için Yönetici yetkisi gerekip gerekmediğidir. Örneğimizde Yönetici yetkisine gerek yoktur. Üstte verilen Vbscript kodlamasının hazır halini aşağıdaki indirme linkinde bulacaksınız.

- Bilgisayardaki Bip sesleri nasıl devre dışı bırakılır Burada

- Ses simgesi sağ tuş menüsünde Ses efekti yok Burada

- Windows 10 açılışta ses çıkarsın Burada

- Cep telefonu sesini bilgisayar hoparlöründen dinleyelim Burada

- Bilgisayarı HDMI ile Tv ye bağladım ses gelmiyor Burada

- Vbs script ile Windows kilitlendiğinde sesi kapatalım Burada

- Windows ses seviye göstergesi yazılımı Burada

- Bilgisayar kilitlendiğinde ses otomatik olarak kapansın Burada

- Açılışta bilgisayar ses seviyesi otomatik ayarlansın Burada

- Windows 10 da ses kaydı ve kısayolları Burada

19 Temmuz 2010 Tarihli başlık güncellendi


2 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Zeynel

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha