Bir txt dosyasına yazı yazalım yada silelim (vbs)Bazen bir tıkla istenen bir yazıyı bir .txt dosyasına yazdırmak icabedebilir , genellikle sistem adminlerinin işine yarayacağını düşündüğüm bu .vbs scripti ile bu işi otomatikleştirebiliriz bunun için aşağıdaki

örnek kodu kullanacağız öncelikle kodun hata vermemesi için deneme.txt isimli boş bir .txt dosyası oluşturuyoruz ve sonrasında aşağıdaki kodu kullanıyoruz

Const ForAppending = 8
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objFile = objFSO.OpenTextFile("deneme.txt", ForAppending)
objFile.Writeline ("ilk satıra yazılacak bir deneme yazısıdır")
objFile.WriteBlankLines(1)
objFile.Writeline ("ikinci satıra yazılacak bir deneme yazısıdır")
objFile.Close

üstteki kodları bir notepad e yapıştırıp Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Bu oluşan .vbs yi çalıştırdığınızda deneme.txt içerisine "ilk satıra yazılacak bir deneme yazısıdır" ve "iikinci satıra yazılacak bir deneme yazısıdır" yazılarını yazacaktır.

üstteki yazimizda bir .txt dosyasina nasil yazi yaziliri görmüstük , şimdi gelin bir txt dosyasinda yazilan herseyi silelim bunun için elbetteki yine .vbs kullanacagiz , aşağıdakini notepad e yapistirip bir isim verin ve uzantısı .vbs olacak şekilde kaydedin

Option Explicit

Dim strFileSourcePath, strFileTargetPath, objFSOSource, objFSOTarget, fso, objFilesSource, objFilesTarget, strCurrentLine

Const ForReading = 1, ForWriting = 2

strFileSourcePath = "deneme\a.txt"
strFileTargetPath = "deneme\a.txt"

Set objFSOSource = CreateObject("scripting.filesystemobject")
Set objFSOTarget = CreateObject("scripting.filesystemobject")

Set objFilesSource = objFSOSource.OpenTextFile(strFileSourcePath,ForReading,True,0)
Set objFilesTarget = objFSOSource.OpenTextFile(strFileTargetPath,ForWriting,True,0)
Set fso = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Do While objFilesSource.AtEndOfStream <> True
  strCurrentLine = objFilesSource.ReadLine

  if StrComp(Left(strCurrentLine,1),chr(34)) <> 0 and StrComp(Left(strCurrentLine,14),"Proposal Total") <> 0 and Len(strCurrentLine) > 0 then
    objFilesTarget.WriteLine strCurrentLine
  else

  end if

Loop

objFilesSource.Close
objFilesTarget.Close

Set objFSOSource = Nothing
Set objFSOTarget = Nothing

Örnekte deneme klasörünün içinde a.txt dosyasinda yazilanlar silinmistir


2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha