bir txt dosyasının içeriğini görüntüleme (vbs)Eger bir .txt dosyasinin icerigini .vbs kullanarak görüntülemek isterseniz verdiğimiz aşağıdaki kodlardan faydalanabilirsiniz bunları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet...

seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

sonrada deneme isimli bir txt dosyasi oluşturup içine birsey yazin ve vbs yi calistirin

Option Explicit

Const conForReading = 1

'Declare variables
Dim objFSO, objReadFile, contents

'Set Objects
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set objReadFile = objFSO.OpenTextFile("deneme.txt", 1, False)

'Read file contents
contents = objReadFile.ReadAll

'Close file
objReadFile.close

'Display results
wscript.echo contents

'Cleanup objects
Set objFSO = Nothing
Set objReadFile = Nothing

'Quit script
WScript.Quit()

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha