Sistemin son açılış tarihi ve çalışma süresi (vbs)


Windowsun en son açılış tarihi
Bilgisyarınız sizden habersiz açılmışmı öğrenin isimli başlığımızda farklı senaryolar üreterek neden Bilgisyarımızın nezaman açıldığının bilinmesi önemlidir Konusuna değinmiştik , kısaca küçük bir


hatırlatma yapacak olursak en basitinden çocuğunuz kendisine yasak olan saatlerde bilgisayarı kullanmışmı - kulanmamışmı bilgisinin teyidi için bile bu bilginin önemli olduğunu yazmış ve farklı yöntemlerle bilgisyarımızın en son nezaman açıldığını tarih - saat - dakika - saniye cinsinden nasıl bulabileceğimizi açıklamaya çalışmıştık Burada  bugünde benzeri bir bilgiye bir vbs scripti ile ulaşacağız  scriptimiz Sistemin açılış tarihini bize gün/ay/yıl  Saat/dakika/saniye  cinsinden verecektir kodları bir notepad e yapıştırıp Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Kodlar:

strComputer = "." ' Local computer

set objWMIDateTime = CreateObject("WbemScripting.SWbemDateTime")
set objWMI = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
set colOS = objWMI.InstancesOf("Win32_OperatingSystem")
for each objOS in colOS
	objWMIDateTime.Value = objOS.LastBootUpTime
	Wscript.Echo "Last Boot Up Time: " & objWMIDateTime.GetVarDate & vbcrlf & _
		"System Up Time: " & TimeSpan(objWMIDateTime.GetVarDate,Now) & _
		" (hh:mm:ss)"
next

Function TimeSpan(dt1, dt2) 
	' Function to display the difference between
	' 2 dates in hh:mm:ss format
	If (isDate(dt1) And IsDate(dt2)) = false Then 
		TimeSpan = "00:00:00" 
		Exit Function 
    End If 
 
    seconds = Abs(DateDiff("S", dt1, dt2)) 
    minutes = seconds \ 60 
    hours = minutes \ 60 
    minutes = minutes mod 60 
    seconds = seconds mod 60 
 
    if len(hours) = 1 then hours = "0" & hours 
 
    TimeSpan = hours & ":" & _ 
      RIGHT("00" & minutes, 2) & ":" & _ 
      RIGHT("00" & seconds, 2) 
End Function 

Üstteki scriptin hazır halini aşağıdan indirebilirsiniz , script hem ingilizce hemde Türkçe olarak ayrı ayrı verilmiştir

Download


2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha