İşlemci diye tabir ettiğimiz CPU (Central Processing Unit) ,bilgisayardaki birçok işlem biriminden sadece birini oluştururken, en önemlilerinden biridir. Bilgisayarın hesaplamaları, eylemleri gerçekleştiren