Registryde yeralan bilgilerden bir veya birkaçını ekrana getirmek yani script ile okutmak çoğu durumda işlem pratikliği ve zaman kazandırır.Kodlama yaparken genellikle belirli bir registry değeri kontrol