Bazı Microsoft çalışanları ekol olarak adlandırılır bunlardan biri de eski ekol temsilcilerinden Raymond Chen dir, Bir makalesinde, incelediği 500 den fazla satır kodla yapılan işlemin aslında birkaç satırlık