USB portları şimdilik hayatımızın vazgeçilmezi , hernekadar kablosuz aktarım , bluetooth gibi teknolojiler küçük boyutlu dosyaların aktarılmasında kullanılsada iş büyük boyutlu dosya aktarımına geldiğinde