Bir klasör ve alt klasör içeriğini yazdıralım .vbs


Klasör içeriğini yazdıralım
Eğer Mp3 lerinizin bulunduğu Mp3 isimli bir klasör ve bunun da içerisinde tükçe , yabancı ve bunlarında içinde rock caz... alt klasörler varsa bu mp3 lerin listesini toptan almak için küçük bir vbs script

kullanabilirsiniz

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objStartFolder = "D:\hepsi\mp3" 'Change the folder path as per your requirement.
Set oNotepad = objFSO.createtextfile(objStartFolder & "icerik_listesi.txt") ' Output file created in the above pointed directory.
Set objFolder = objFSO.GetFolder(objStartFolder)
'Wscript.Echo objFolder.Path
Set colFiles = objFolder.Files
For Each objFile in colFiles
  'Wscript.Echo objFile.Name
  oNotepad.writeline(objFile.Name)
  oNotepad.writeline()
Next
'Wscript.Echo

ShowSubfolders objFSO.GetFolder(objStartFolder)
oNotepad.Close
Wscript.Echo "Saved Successfully"

Sub ShowSubFolders(Folder)
  For Each Subfolder in Folder.SubFolders
    'Wscript.Echo Subfolder.Path
    oNotepad.writeline(Subfolder.Path)
    Set objFolder = objFSO.GetFolder(Subfolder.Path)
    Set colFiles = objFolder.Files
    For Each objFile in colFiles
      'Wscript.Echo objFile.Name
      oNotepad.writeline(objFile.Name)
    Next
    'Wscript.Echo
    oNotepad.writeline("*********************")
    ShowSubFolders Subfolder
  Next
End Sub 

üstteki kodda D:\mp3 (2. satırda) yerine içeriğini listelemek istediğiniz klasörün yolunu ve klasör ismini girmeniz yeterlidir.bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın , çıktısını Mp3 klasörünün bulunduğu dizinde oluşturacaktır

Dosya ismi


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha