Switch ve Hub arasındaki farklarHub ve Switchler benzerdir , eğer elinize bir Hub ve Switch i alır incelerseniz her ikisinin de aynı olduğunu görürsünüz , peki gerçekte aynımıdırlar , Bir Network switch ile network hub arasındaki

en belirgin fark , Switch in üstlendiği ekstra görevlerdir

Resim

- Genellikle yıldız bağlantı kullanılır ,ve her bir aygıt hub a tek bir kablo ile bağlıdır
- Fiziksel Porttan gelen bütün veri paketleri aynı şekilde hub a bağlı olan Tüm aygıtlara iletilir (yani:eğer bir aygıt bir network paketi yollarsa , diğer bütün aygıtlar da o paketleri alacaklardır

Hub cesitleri :
1.passive hubs
2.active hubs
3.switching hubs
4.intelligent hubs

Network Switchs
Switch lerin en büyük özelliği gelen paketleri Lan segnmentleri arasında Filtreleyip forward edebilmeleridir , kısacası daha akıllı hareket ederler. İletilmesi istenilen paketi sadece istenilen yere dağıtır bütün ağa gönderilmez şöyleki diyelim 8'li bir hub'umuz vede 8'li switch'ımız var.Tüm portlarıda dolu.Diyelim ki bu portlara bağlı A bilgisayarı B'den bir veri istedi.Bu durumda HUB'a bağlı olma durumunda B'den gelen paketler HUB'a gelir,HUB bu paketleri kendine bağlı bütün bilgisayarlara broadcast(yayın)yapar,hangi bilgisayara gönderileceğine bakmaz.Sonuçta bu paket tüm bilgisayarlara gönderilir ancak sadece A bilgisayarı o verileri talep ettiği için sadece A bilgisayarı alır,diğerleri paketi çöpe atar yani kullanmaz.
Eğer Ağda switch kullanılırsa(switchlerin MAC adresi tablosu olur belirli bir kapasitede yani hangi porta hangi maç adresli PC bağlı onu bilir) B bilgisayarından switch'e gelen paketler switch tarafından kontrol edilir,hangi MAC adresli pc'ye gideceğine bakılır ve ona göre sadece o MAC adresli PC'nin bulunduğu porttan A bilgisayarına gönderilir.Diğer bilgisayarlara boş yere gönderilmez.

HUB kullanılması durumu küçük ağlarda(mesela 8'li)fazla problem çıkarmazken çok bilgisayarın (mesela 24)bağlı olduğu durumda gereksiz network trafiği yarattığı için paket çarpışmalarına sebep olur ve network performansını olumsuz yönde etkiler.

Burada bir durum daha sözkonusudur.Eğer Switch'ın maç adres tablosu kapasitesi küçükse ve kendine bağlı her ethernetin MAÇ adresini tutamazsa o zaman switch'te bir HUB gibi davranır ve tüm networke broadcast yapar.O yüzden geniş ağlarda switch alınırken bağlanacak pc sayisina göre bu durum kontrol edilmelidir.
Bağlantı şekilleride farklıdır. Bir hub diğer bir hub a bağlanacağı zaman uplink aracılığı ile bağlanır ve cross kablo kullanılır. Switch ıse herhangi bir port kullanılarak ve düz çakılmış kablolar aracılığı ile bağlanabilir.

Switch in Huba göre avantajları:
1. En büyük avantajı , gelen paketleri , kendinden bu paketleri talep etmemiş düğüm noktalarına göndermemesi ve böylece bandwith (Bant genişliği) i harcamamasıdır (oysa Hub bu paketleri her düğüm noktasına gönderir) , böylece alıcı ve verici bağlantı noktaları full bandwidth (bantgenişliğine) e sahip olurlar

Konuya burada bir örnek verirsek varsayalım ki 20 Pc li bir ağımız var ve bandwidth imiz 10 Mbps , işte Networkumuzun herbiryerinde bandwidth imiz 10 Mbps olarak yeralacaktır oysa Hub kullanmış olsak 10 Mbps/20 değerine düşecektir , O nedenle Hub lar genellikle Küçük Networklarda kullanılır , Büyük Networklarda ise Switch ler çok daha iyi performans sağlar. 30 Pc den az networklarda HUb bu görevi yerine getirebilir , ancak 50 Pc den fazla Networklarda Switch kullanılması gereklidir
(Hub<30 , 50>Switch)
ceviri ve derleme : Velociraptor


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha