Kullanıcıya seçenek sunan .bat scripti


Bat ile seçenek sunmak
Bazen işlerimizi kolyalaştırmak için scriptler kullanmamız icabeder , belkide en çok kullanılanıda .bat scriptleridir , kullanıcı ile diyalog içeren ona seçenekler sunan scriptler bir nevi arayüzü

olmayan programlar gibidirler ve kodları editlenerek birçok kişinin farklı ihtiyaçlarını karşılayabilirler , elbette çok zor olmamakla birlikte bu iş için örnek kodlara ihtiyaç vardır , aşağıdaki kod ile kullanıcıya 4 seçenek verilmiştir ;
1 - Not defterini aç
2 - Hesap makinasını aç
3 - Not defteri ve hesap makinasın birlikte aç
4 - çıkış yap
Kullanıcı bunlardan birini klavyesindeki tuşlara basmak sureti ile seçip ardından Enter tuşuna basarak uygulamaktadır , kod editlenip farklı ihtiyaçları karşılamaya müsait olduğundan tarafımdan seçilmiştir ve originalliğini bozmamak için türkçeleştirilmemiştir (Malesef bazıları nette buldukları kodlara kendi site ismini yazıp sanki kod kendilerininmiş gibi vermektdirler), herneyse işte kodumuz:

@echo off
color 0A
title Conditional Shutdown.
 
:MAIN 
cls
ECHO.
ECHO ...............................................
ECHO PRESS 1, 2 OR 3 to select your task, or 4 to EXIT.
ECHO ...............................................
ECHO.
ECHO 1 - Open Notepad
ECHO 2 - Open Calculator
ECHO 3 - Open Notepad AND Calculator
ECHO 4 - EXIT
ECHO. 
ECHO.0 GOTO NEXT MENU
echo.

SET /P M=Type 1, 2, 3, 4 or 0 then press ENTER : 
IF %M%==1 GOTO NOTE
IF %M%==2 GOTO CALC
IF %M%==3 GOTO BOTH
IF %M%==4 GOTO EOF
IF %M%==0 GOTO start

:NOTE
cd %windir%\system32\notepad.exe
start notepad.exe
GOTO MAIN

:CALC
cd %windir%\system32\calc.exe
start calc.exe
GOTO MAIN

:BOTH
cd %windir%\system32\notepad.exe
start notepad.exe
cd %windir%\system32\calc.exe
start calc.exe
GOTO MAIN

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya – Farklı Kaydet… seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismi ve uzantısı kısmı .bat olacak) ve kaydedip çalıştırın

Farklı kaydette dosya ismi ve uzantısı


3 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Ali
  3. Avatar for HaYTo

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha