Bir dosyayı .bat ve .vbs komutları ile taşıyalım


Bir dosyayı script yardımı ile taşıyalım
Soru:


Bir dosyanın gerek .bat gerekse .vbs de nasıl kopyalanacağını biliyorum gel gelelim iş taşımaya gelince aynı komutlar geçerli olmuyor , diyelimki C:\deneme.txt diye bir dosyam var ve ben bunu D:\deneme klasörünün içine taşımak i,stiyorum nasıl yaparım ?

Çözüm: Bunu hem .bat hemde .vbs kodları ile yapabilirisiniz fakat kolaylığı açısından sadece basit bir taşıma yapılacaksa .bat kullanılabilir.

.bat dosyası ile taşıma:

move C:\deneme.txt D:\deneme

Üsttekini notepad e yapıştırın ve bir isim verip uzantısı .bat olacak şekilde kaydedin

.vbs ile taşıma:

dim filesys
set filesys=CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
If filesys.FileExists("C:\deneme.txt") Then
   filesys.MoveFile "deneme.txt", "D:\deneme\"
End If

Üsttekini bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

Farklı kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

Dosya ismi


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha