.vbs ile ikon belleğini temizleyelim


vbs ile ikon belleğini temizleyelim
Windowsun ikon bellekleme özelliği bana göre oldukça hatalı çalışıyor , elbette Microsoftan iyi bildiğimi iddia etmiyorum lakin hata varsa da hatalıdır demek en doğrusudur , gelin bunu bir örnek ile

anlamaya çalışalım ; varsayalım elimizde iki adet ikon olsun bunlardan birine x diğerine y isimlerini verelim (Aşağıdaki resim)

ikon bellegi

x: Tilki simgesi
y: Hap simgesi

sordum isimli bir klasör açtım ve x ve y ikonlarını bunun içerisine kopyaladım, şimdi adım adım aşağıdakileri uygulayalım:

1. y simge ismini : y2 yapalım
2. x simge ismini : y olarak değiştirelim , ilk garipliği hemen farkedeceksiniz çünkü tilki simgesinin ismini az önce y olarak değiştirdik gel gelelim elimizde iki adet hap simgesi oluştu (HATA) ,

İkon belleği hatası

adres barının köşesindeki yenile ikonunu kullandık, F5 e bastık vs.. ne yapsak para etmiyor , işte ikon belleğini yenilememiz gereken durumu kendi elimizle oluştumuş olduk oysaki ikonların hash değerleri farklı en basitinden Milyar dolarlık Microsoft bu durumu düzeltebilirdi , Şu anki bütün Windows sürümlerinde üstteki deneyi tekrarlarsanız aynı hatayı alırsınız , bu hatayı gidermek için Buradaki yazımızda birçok script ve bir adet te yazılım paylaştık fakat bir .vbs scripti paylaşmamıştık işte bu yazıda da onu paylaşacağız , hemen belirteyimki script Microsofta aittir aşağıda:

Option Explicit
Dim objWMIService, objProcess, colProcess
Dim strComputer, strProcessName

strComputer = "."
strProcessName = "'explorer.exe'" 

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2") 
Set colProcess = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Process Where Name = " & strProcessName )

For Each objProcess in colProcess
	objProcess.Terminate()
Next 

Dim objWshShell
Set objWshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

objWshShell.Run "ie4uinit.exe -cleariconcache"
Wscript.Echo "Successfully refreshed icon cache."

Üstteki kodları bir not defterine yapıştırıp uygun bir isim verin ve uzantısını .vbs olarak değiştirip çalıştırın , aşağıdaki şekilde bir başarı mesajı verecektir.

İkon belleği temizlendi

Sonrasında sordum isimli klasörümüzü açtığımızda üstteki görüntüleme hatasının düzeldiğine şahit olacağız , yani script gerektiği gibi çalışıyor

Doğru ikonlar

Elbette gönül isterdiki ikon isimlerini değiştirdiğimizde anında doğru ikonları görüntülesin ve böyle scriptlerle falan uğraşmayalım , lakin hernedense bu hata olduğu gibi tüm sürümlerde devam ediyor gibi görünüyor. üstteki scriptin kaynağı Microsofttur demiştim işte Linki


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha