Bir tıkla NETBIOS u açalım yada kapatalım (.vbs)Netbiosu manuel olarak devre disi birakmak /yada enable konuma getirmek bircok menü arasinda dolasmanizi gerektirir , özellikle windows 7 de yerini bulmak için 9 takla atmaniz gerekir , iste aşağıda


ki .vbs scriptleri ile bu isi bir tikla gerceklestirebilirsiniz (test sistemim Windows 7)

Netbios u acalim (Enable):

' This code enables NetBIOS over TCP/IP

' ------ SCRIPT CONFIGURATION ------
strComputer = "."

Const DEFAULT = 0
Const ENABLED = 1
Const DISABLED = 2
' ------ END CONFIGURATION ---------

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" _
& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set nics = objWMIService.ExecQuery _
("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")

For Each nic in nics
  intNetBT = nic.SetTCPIPNetBIOS(ENABLED)
  If intNetBT = 0 Then
    WScript.Echo "Netbios is enabled (Sordum.com)"
  ElseIf intNetBT = 1 Then
    WScript.Echo "Netbios is enabled (Sordum.com), please reboot."
  End If
Next

Netbos u kapatalim (Disable):

' This code sets the NetBIOS over TCP/IP setting
' ------ SCRIPT CONFIGURATION ------
strComputer = "."

Const DEFAULT = 0
Const ENABLED = 1
Const DISABLED = 2
' ------ END CONFIGURATION ---------

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:" & "{impersonationLevel=impersonate}!\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set nics = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_NetworkAdapterConfiguration WHERE IPEnabled = True")

For Each nic In nics
  intNetBT = nic.SetTCPIPNetBIOS(DISABLED)
Next
x = MsgBox("Netbios is Disabled Sordum.com")

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .vbs olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

Lütfen Kaynak belirtmeden calintilamayiniz


6 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha