Script ile Birden fazla klasör oluşturmak


script ile birden fazla klasor
Geçenlerde email ile yolu ile bize ulaşan bir takipçimiz aynı anda 50 adet klasör oluşturan bir kod olup olmadığını sormuştu , hatırlanacağı üzere daha önceki yazılarımızda farklı yöntemlerle tek bir klasör oluşturmak için

gerekli kodları vermiştik Burada fakat herhangi bir sebeple aynı anda birden çok sayıda klasör oluşturmak istiyorsak mesela: dir1, dir2, dir3 ... dirN bunun için gerekli komutları paylaşmamıştık öncelikle şunu hatırlatalım bunun için buradaki gibi bir yazılıma gerek yoktur , microsoft bize gerekli araçları zaten sunmuş , mesela bir Powershell kodu veya bir .bat kodu veya bir vbs kodu ile gerekirse alt klasörler dahil aynı anda birden fazla sayıda klasör oluşturmak mümkündür.

1. Powershell kodu ile birden fazla klasör oluşturmak

Windows aramaya Powershell yazalım ve karşımıza gelen ekranda "Windows PowerShell" i sağ tıklayalım ve yönetici olarak çalıştır diyelim

Powershelli yönetici olarak çalıştır

sonrasında hangi dizin veya klasör içerisinde istenen sayıda klaör oluşturacaksak o dizine geçiş yapalım , mesela ben masaüstümdeki "sordum" klasörü içerisinde 20 adet klasör oluşturmak istiyorum bunun için öncelikle masaüstümdeki "sordum" klasörüne "cd" komutu ile geçiş yapıyorum ve ardından da aşağıdaki komutu çalıştırıyorum

mkdir $(1..20 | %{"dir$_"})

Kod çalıştırıldığında PowerShell ekranında aşağıdaki belirecektir

Powershell ile ayni anda yirmi klasor

ve masaüstündeki "sordum" klasörü içerisinde 20 adet klasör belirecektir , isimleri dir1 ,dir2 ,dir3 ... şeklinde dir20 ye kadar gidecektir.

2. Bat scripti ile aynı anda birden fazla klasör oluşturmak

Eğer PowerShell size yabancı geliyorsa veya herhangi bir sebeple kod sizde çalışmıyorsa bu durumda aynı işi bat scripti ile de yapmanız mümkündür aşağıdaki kodları bir not defterine yapıştırıp bir isim verelim ve uzantısını .bat yaptıktan sonra ilgili klasör içerisinde çalıştıralım

@Echo Off
for /L %%g in (1,1,20) do (
  md folder%%g
  md folder%%g\dir1
  md folder%%g\dir2
  md folder%%g\dir3
)
Exit

Üsteki kodlar folder1 , folder2, folder3 ... folder20 ye kadar klasörler oluşturacak ve yine her bir klasörün içerisinde dir1,dir2 ve dir3 alt klasörlerini oluşturacaktır eğer 20 rakamı yerine başka birşey yazmak istersek koddaki
for /L %%g in (1,1,20kırmızı 20 rakamını herhangi birşey yapmamız yeterlidir.

bat dosyası ile 20 klasör oluşturmak

3. Vbs ile aynı anda 20 klasör oluşturmak istersek aşağıdaki scripti kullanmamız yeterlidir

Option Explicit 
Dim objFSO, objFolder, strDirectory, i 
strDirectory = "C:\Users\velociraptor\Desktop\sordum\" 

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
i = 10
While i < 21 
  Set objFolder = objFSO.CreateFolder(strDirectory & i) 
  i = i+1 
Wend

Üstteki kodda 20 klasör yerine mesela 180 klasör oluşturmak istiyorsak kodda yeralan While i < 21 buradaki 21 değerini 180 ile değiştirmemiz gerekecektir. Üstteki scriptlerin hazır hallerini Aşağıdaki Linkten indirebilirsiniz

Download


2 Yorum Var
 1. Avatar for Velociraptor
 2. Avatar for Akhan

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha