Bat veya vbs ile klasör oluşturalım


script ile klasor oluşturmak
Sayfalarımızda sizlerle çeşitli scriptler paylaşıyoruz bunlar genelde kullanıcının karmaşık olmayan işlemlerini kolaylaştırmak amacıyla ve temel bazı script komutlarıın tanıtılması amacıyla verilmektedir

, paylaştığımız konulara göz gezdirirken en temel konulardan biri olan "Klasör oluşturma" nın unutulduğunu farkettik , bu yazımızda script dili ile basit şekilde bir klasör nasıl oluşturulur , klasör denetimi nasıl yapılır basitçe açıklamaya çalışacağız.

1. vbs ile klasör oluşturalım

Eğer Visual Basic Script dilinde bir klasör oluşturacaksak belkide bunu yapmanın en basit yolu aşağıdaki kodları kullanmaktır

with CreateObject("Shell.Application")
 set oFolder = .NameSpace("D:\")
 if (not oFolder is nothing) then oFolder.NewFolder("sordum.net")
end with

NameSpace("D:\") dizini temsil ediyor , ve NewFolder("sordum.net") te sordum.net isminde yeni bir klasör oluşturulacağını belirtmektedir (Bu kısımları kendinize göre editleyebilirsiniz) , elbette farklı kodlarla da klasör oluşturma işi yapılabilecekken neden bu kodu seçtik derseniz , alt klasör oluşturmayı da kolayca sağladığı için diyebilirim , mesela üstteki kod D:\Sordum.net isminde bir klasör oluşturur gelin bunun içine birkaç alt klasör daha oluşturalım

2. vbs ile Klasör ve alt klasör oluşturalım

alt klasör oluşturmak için ğstteki kodda sadece klasör ismimize ilaveler yapmamız yeterlidir mesela D dizinimde sordum.net isminde bir klasör oluşturup bunun içerisinde "b" onunda içerisinde "c" isimlmerinde birer alt klasör oluşturmak istersek kodu aşağıdaki şekilde düzenlememiz yeterlidir.

with CreateObject("Shell.Application")
 set oFolder = .NameSpace("D:\")
 if (not oFolder is nothing) then oFolder.NewFolder("sordum.net\b\c")
end with

Görüldüğü gibi kodlar, kolayca alt klasör oluşturmamıza oldukça elverişli , Elbette kodlar eğer klasör varsa sadece uyarı çıkartıp yoksa klasör oluşturma şeklide de değiştirilebilir bu örnek kodlamayı yazının sonundaki linkten indirebilirsiniz.

bat scripti

3. Bat ile klasör oluşturalım

Daha önceki yazılarımızda şöyle bir ifade kullanmıştık ; bir iş hangi script veya programlama dilinde en az kod satırı ile yapılabiliyorsa o kullanılmalıdır , mesela klasör oluşturma işi .bat ile çok daha kolaydır ve üstte yaptığımız işi basitçe aşağıdaki kodla gerçekleştirir

mkdir D:\sordum.net

Alt klasör oluşturmanın mantığı da üstteki vbs kodundaki ile tamamen aynıdır, yani klasör isminin sonuna alt klasörleri ilave edeceğiz

4. Bat ile klasör ve Alt klasör oluşturalım

Üstteki örneğimiz ile aynı olması açısından yine D:\sordum.net klasörünün içerisine "b" ve onunda içerisine "c" isimlerinde alt klasörler oluşturalım

mkdir D:\sordum.net\b\c

vbs de kaç satır kod kullandık .bat scriptinde kaç satır , Elbette kodlar KLasör ismi kontrol ettirilip eğer yoksa oluşturulabilir vbs de kodlama 12 satır civarı olduğundan burada paylaşılmadı fakat .bat ile olan çok kısa olduğundan vermekte bir sakınca görmedik

@echo off
if exist D:\sordum.net echo "Klasor zaten var"
if not exist D:\sordum.net mkdir D:\sordum.net
pause

Üstteki kodlarda ikinci satır ile klasörün olup olmdığı kontrol ediliyor (if exist) eğer yoksa "D:\sordum.net" ieminde bir klasör oluşturuluyor , sondaki pause eklranın işlemden sonra kaybolmamasını sağlar bunu kullanış sebebimiz; eğer Klasör varsa "Klasor zaten var" yazısının kullanıcıya gösterilebilmesi içindir. Üstteki tüm kodları ve ilave scriptleri aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

Download


12 Yorum Var
 1. Avatar for Çınar Yılmaz
 2. Avatar for Velociraptor
 3. Avatar for Sezer Tahmaz
 4. Avatar for Sezer Tahmaz
 5. Avatar for Velociraptor
 6. Avatar for H
 7. Avatar for Velociraptor
 8. Avatar for dursun
 9. Avatar for Velociraptor
 10. Avatar for dursun
 11. Avatar for Velociraptor
 12. Avatar for dursun

Yorum Ekle

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha