Windows istediğimiz bir sürede kapansın (.vbs)


kapatmayi zamanlamak
Bezen windowsumuzun belirli bir süre sonra kapanmasını isteriz , mesela Bir şirkette çalışıyorsunuzdur ve Oranın interneti ile büyük boyutlu bir dosya indirmeye başlamışsınızdır , şirketten diyelimki 1 saat sonra


çıkmanız gerek ve cumartesi pazar da çalışmıyorsunuz , bu durumda eğer indirme 2 saat sonra sona erecekse windowsun kapatma komutu olan "shutdown" komutu ile bilgisyarınızın 3 saat sonra otomatik kapanmasını sağlayabilirsiniz , bunun için yapılması gereken tel şey komut istemini (Cmd) açıp aşağıdaki komutu vermektir

shutdown -s -t 10800 -f 

1 saat = 3600 sn olduğundan x 3 = 10800 sn kullanılmıştır komuttaki diğer parametreler kısaca şöyle sıralanbilir:

-i Arayuz gösterme
-l Log off
-s Kapatma (Shutdown)
-r Kapatma ve tekrar açma ( Shutdown and restart)
-a Kapatma işlemi iptal
-m \\ağdaki bilgisayar adı Ağınızdaki başka bir bilgisayarı kapatma
-t XX Sayaç Süresi (XX, saniye olmalı)
-c Kapatma eki ( Kapatmak için verdiğiniz not, açıklama)
-f Zorla kapatma ( Beklenmekte olan programları sorgusuz kapatır)

Üstteki komutun tek kötü tarafı ezberde kalmayabilir oluşudur, rastgele komut denemekte riskli olacaktır işte bu sebeple belirli bir süre sonra kapatma işi için Arkadaşın biri küçük bir script kodlamış , tarafımdan sadece birkaç küçük ilave yapılmıştır

'Copyright © 2007 Ramesh Srinivasan.
'Edited by Velociraptor - www.sordum.net

Set objShell = CreateObject("Wscript.Shell")
strMsg = "Kapanis Süresini Saniye olarak giriniz" & Chr(10) & Chr(10) & bullet & "1 saat 3600 sn "
iSec = trim(InputBox (strMsg,"Nezaman Kapansin",750))
if iSec = "" then wscript.quit
if iSec > 600 then
     iSleep = int(iSec) - 600
     iSleep = iSleep * 1000
     WScript.Sleep iSleep
     objShell.Run "shutdown.exe /s /t 600"
else
     objShell.Run "shutdown.exe /s /t " & iSec
end If

Script çalıştırıldığında aşağıdaki gibi bir arayüz gelecektir burada yapılması gereken tek şey ; Windowsumuzun Nekadar süre sonra kapanmasını istiyorsak boşluğa Saniye cinsinden O rakamı girmektir.

Nezaman kapansın vbs

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


5 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha