Vbs de buton görevini yerine getirmiyor


vbs de buton çalışmıyor
Visual basic script dilinde kullanıcı ile iletişim çok önemlidir, bazı komutların kullanıcı onayı almadan çalıştırılmamaları gerekir , gel gelelim kullanıcı onayı alma sırasında kodların gelişigüzel


kullanılmaları sıkıntılara sebep olabilmektedir. Konuyu bir örnekle açıklamak gerekirse ; diyelimki Not defterini açmak için birkaç satırlık bir vbs kodu kullanmış olalım , scripte tıklandığında not defteri açılacak diye bir uyarı penceresi çıksın kullanıcı buna tamam derse pencere açılsın

Dim WshShell, BtnCode
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

BtnCode = WshShell.Popup("Not defteri açılacak" ,0, "www.sordum.net")

Dim oShell
Set oShell = WScript.CreateObject ("WScript.Shell")
WshShell.run "notepad.exe"

scripti çalıştırdığımızda aşağıdaki gibi bir pencere açılacaktır , buraya kadar herşey normal görünürken kullanıcı aşağıdaki ekranda Not defterini çalıştırmaktan vazgeçmek isterse ne yapmamız gerekir ?

Vbs de not defteri açılacak uyarısı

Normalde kullanıcı çarpı ikonuna basınca scriptin çalışmayıp kapanması gerekir gel gelelim farklı davranmakta ve çarpı işaretine basılsa bile çalışmaktadır. , Bu oldukça rahatsız edici durumu gidermek için kodlarda düzenlemeye gitmemiz gerekir. Hazır yeri gelmişken bu uyarı penceresini nasıl çıkarttığımıza ve farklı hangi diyalog pencerelerini kullanabileceğimize bir göz atalım :

Buton çeşitleri:

üstteki örneğimizde - x=msgbox("Not defteri açılacak" ,0, "www.sordum.net" , görüldüğü üzere orta yerde "0" rakamını kullandık bunun yerine farkı rakamlarda kullanabilirdik işte kullanabileceğimiz diğer rakamlar ve anlamları
0 - Tamam butonunu gösterir
1 - Tamam ve İptal butonlarını gösterir.
2 - Durdur , Yeniden Dene , Yoksay butonlarını gösterir
3 - Evet , Hayır , iptal butonlarını gösterir
4 - Evet ve Hayır butonlarını gösterir.
5 - Show Retry and Cancel buttons.

İkon çeşitleri:

16 - Dur ikonunu gösterir
32 - Soru işareti ikonunu götserir
48 - Ünlem işaretini gösterir
64 - Danışma işaretini gösterir

Üsttekiler sadece örnek olarak verilmiştir tüm liste için lütfen Microsoft Win32 dökümanlarına bakınız. intButton Dönüş değeri , kullanıcının tıkladığı düğme sayısını belirtir.Kullanıcı, belirli bir saniyede (nSecondsToWait )bir düğmeyi tıklatmazsa, intButton -1 olarak ayarlanır.

Buton değerleri

1 - Tamam butonu
2 - İptal butonu
3 - İptal butonu
4 - Yeniden Dene butonu
5 - Yoksay butonu
6 - Ev butonu
7 - Hayır butonu

Üstte verilen bilgileri toparlarsak birarada kullanım örneğini aşağıdaki şekilde verebiliriz

BtnCode = object.Popup("strText",[nSecondsToWait],"strTitle",[nType])

strText : Açılır mesaj kutusunda görünmesini istediğiniz metni içeren dize değeri.

nSecondsToWait : İsteğe bağlı. Açılır mesaj kutusunun görüntülenmesini istediğiniz maksimum süreyi (saniye cinsinden) gösteren sayısal değer.

strTitle : Açılır mesaj kutusunun başlığı olarak görünmesini istediğiniz metni içeren dize değeri.

nType : Açılır mesaj kutusunda istediğiniz düğme ve simgeleri belirten sayısal değer. Bunlar, ileti kutusunun nasıl kullanılacağını belirler.

vbs kullanıcı onayı

Konuyu toparlayacak olursak ; İptal butonunu algılaması için ya if yada case kullanmamız gerekir , kullanıcı belirli bir sürede herhangi bir seçim yapmazssa ekranı kapatabiliriz (Opsiyonel) tüm bunların ışığında Not defterini açan kodlama aşağıdaki şekilde düzenlenirse iptal butonu gerektiği gibi çalışacaktır.

Dim WshShell, BtnCode
Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")

BtnCode = WshShell.Popup("Not Defteri açılacak",15,"www.sordum.net", 1 + 48)
Select Case BtnCode
   case 2 WScript.Quit
End Select

WshShell.run "notepad.exe"

Üstteki kodlarda dikkat edilirse "case 2 WScript.Quit" komutu ile kullanıcı iptal butonuna tıklarsa scripti kapat diyoruz. Üstteki kodların hazır hallerini sayfa sonundaki linkten indirebilirsiniz. ilaveten bakınız:

- Vbs de iptal butonu çalışmıyor sorunu ve çözümü Burada

- vbs de mesaj kutuları Burada

Download


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha