Script ile bir işlemi (Process) sonlandıralım


Script ile Program veya işlem sonlandırmak
Zaman zaman kullandığımız uygulamalar donmakta veya kapatılamamaktadır. bu gibi durumlar için birkaç satırlık bir kod ile çözüm bulunabilir. Herhangi bir işlemi sonlandımak için öncelikle ilgili işlemin

tam isminin bilinmesi gerekmektedir mesela EDGE tarayıcısını bir tıkla script kullanarak kapatmak istiyorsak öncelikle görev yöneticisine gidip isminin ne olarak geçtiğini bulmamız gerekir. Bunun için klavyemdeki Ctrl + Shift + Esc tuşlarına aynı anda basıyorum ve karşıma Görev yöneticisi açılıyor burada yeralan isimler arasında EDGE nin simgesini arıyorum.

Görev yöneticisinden işlem ismini bulalım

Görüldüğü üzere sonlandıracağım işlemin tam ismi "MicrosoftEdge.exe" eğer bunu sağ tıklarsam Görevi sonlandır seçeneği belirecektir fakat bizim istediğimiz bir tıkla sonlandırmak bunun için script dillerini kullanacağız.

1. Powershell ile Bir işlemi (Process) sonlandırmak

Powershell ile normalde işlemin ID sini bulup sonlandırma yapılabilir bunun için ; Stop-Process ID şeklinde bir kullanım gereklidir fakat bu hiç te pratik bir yol değildir bu sebepledirki İşlemin ismini kullanarak sonlandırma yolunu seçeceğiz bunun için aşağıdaki komutun kullanılması yeterlidir.

stop-process -processname MicrosoftEdge

Komutu uyguladığımızda Microsoft EDGE sonlanacaktır.

Powershell ile bir işlemi sonlandıralım

2. VBS ile bir işlemi (Process) sonlandırmak

VBS yönetiminin en büyük avantajlarından biri yönetici olarak çalıştırılabilmesi , istenen işlemden sonra popup mesajı ile bilgi verilebilmesi ve sessizce işlem yapılabilmesidir. Aşağıdaki kodlarda strProcessToKill = "MicrosoftEdge.exe" yerine sonlandırmak istediğiniz herhangi bir işlem ismini .exe uzantılı şekilde yazıp kodları kendinize göre düzenleyebilirsiniz.

strComputer = "."
strProcessToKill = "MicrosoftEdge.exe" 

SET objWMIService = GETOBJECT("winmgmts:" _
	& "{impersonationLevel=impersonate}!\\" _ 
	& strComputer & "\root\cimv2") 

SET colProcess = objWMIService.ExecQuery _
	("Select * from Win32_Process Where Name = '" & strProcessToKill & "'")

count = 0
FOR EACH objProcess in colProcess
	objProcess.Terminate()
	count = count + 1
NEXT

3. Bat veya Cmd kodları ile işlem (Process) sonlandırmak

Scrip dillerinde bazen birtanesi ile bir satırda yapılan işlem diğeri ile onlarca satır sürmektedir. bir işlem sonlandırmada bana göre en pratik yöntem .bat veta .cmd kodlarıdır. Aşağıdaki kodları bir Not defterine yapıştırıp uzantısı .bat veya .cmd olacak şekilde bir isim vererek kaydedin

taskkill /im "MicrosoftEdge.exe"

Ardından bu scripti çalıştırın Microsoft EDGE nin sonlandığına şahit olacaksınız. Üstte verilen scriptlerin hazır hallerini sayfa sonundaki indirme linkinde bulabilirsiniz.

- Vbs ile işlem sonlandırma ve yeniden başlatma Burada

- vbs ile birden çok programı sonlandıralım Burada

- vbs de işlemden önce onay penceresi Burada

- Yanıt vermeyen uygulamaları kolayca kapatın Burada

- Yanıt vermeyen uygulamaları sonlandırın Burada

- Vbs de belirli bir süre sonra işlem yaptırma Burada


4 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Olgun Güldür
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for serkan doğru

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha