Cmd yi herzaman admin yetkilerinde baslatinEger Cmd yi herzaman admin yetkilerinde calistirmak istiyor ve bunun için küçük bir .bat scripti ariyorsaniz aşağıdakini notepad e yapistirip bir isim verin ve uzantısı .bat olacak şekilde

kaydedin nasılını ayrıntılı anlatacak olursak ; kodu bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2

:: This makes the batch file prompt for elevated permissions on Windows Vista
:: or Windows 7, then re-run itself
VER | FINDSTR /IL "5.1." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=XP

VER | FINDSTR /IL "5.2." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=2003

VER | FINDSTR /IL "6.0." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=Vista

VER | FINDSTR /IL "6.1." > NUL
IF %ERRORLEVEL% EQU 0 SET Version=7

If "%Version%"=="XP" GoTo SkipElevation
If "%Version%"=="2003" GoTo SkipElevation
PushD "%~dp0"
If Exist "%~0.ELEVATED" GoTo SkipElevation
:: Have to escape double quotes because they are passed to Cmd.exe via ShellExecute
Set CMD_Args=%0 %*
Set CMD_Args=%CMD_Args:"=\"%
Set ELEVATED_CMD=PowerShell -Command (New-Object -com 'Shell.Application').ShellExecute('Cmd.exe', '/C %CMD_Args%', '', 'runas')
Echo %ELEVATED_CMD% >> "%~0.ELEVATED"
:: If there are single quotes in the arguments, this will fail
Call %ELEVATED_CMD%
Exit
:SkipElevation
If Exist "%~0.ELEVATED" Del "%~0.ELEVATED"

2 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha