Vbscript ile bir dosyanın mevcudiyet kontrolü


Vbscript ile bir dosya varmı yokmu kontrol et
Eğer bir dosyanın belirli bir yerde olup olmadığını kontrol etmek istiyorsanız bunu Vbscript ile gerçekleştirebilirsiniz. Bu kontrol mesela işyerlerindeki bilgisayarlarda oluşan LOG dosyalarının mevcudiyetinin


bilinmesi işine yarayabileceği gibi kişisel bilgisayarlarda ise script dili ile kod yazarken eğer varsa şu işlemi yap yoksa bunu yap gibi kod bloklarında ve döngülerde işe yarayabilir. Önceki makalelerimizden birinde dosya veya klasör kontrolünü If - Else kullanarak yaptırtmıştık - Burada

Bu yazımızda ise aynı işlemi case döngüsü ile gerçekleştireceğiz. Genellikle iç içe çok fazla IF döngüsü kullanmaktan hoşlanmadığım için araya Case serpiştirmek benim için tüm kodların kontrolünü kolaylaştırmaktadır.

Vbscript te Case ile bir dosya varmı yokmu nasıl kontrol edilir

Gelin isterseniz örneğimizde herkesin aşağıdaki klasöründe bulunan denetim masası dosyasının kontrolünü yaptırtalım.

%WINDIR%\System32\control.exe

Bunun için aşağıdaki kodları kullanmamız gerekir.

Dim FSO
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
XYZ = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%WINDIR%\System32\control.exe") 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

  Select Case objFSO.FileExists(XYZ) 
  Case True 
    wscript.echo "Dosya bulundu" 
  Case False 
    wscript.echo "Dosya Bulunamadı"
  End Select 

Üstteki kodların hazır halini sayfa sonundaki İndirme linkinde bulabilirsiniz. Kodlar çalıştırıldığında bize aşağıdaki sonucu vermektedir.

Vbscript ile dosya bulundu

Eğer Farklı bir dosya kontrolü yaptıracaksanız aşağıdaki satırda yeralan mavi renkli kısmı düzenlemeniz gerekecektir.

XYZ = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%WINDIR%\System32\control.exe")

Vbscript te Case ile bir Klasör varmı yokmu nasıl kontrol edilir

Eğer Dosya değilde bir Klasörün var olup olmadığını kontrol ettirmek istiyorsanız bu durumda aşağıdaki kodları kullanmanız gerekir.

Dim FSO
Set FSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
XYZ = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%WINDIR%\System32\drivers") 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 

  Select Case objFSO.FolderExists(XYZ) 
  Case True 
    wscript.echo "Klasör bulundu" 
  Case False 
    wscript.echo "Klasör Bulunamadı"
  End Select

Üstteki kodlar ile "%WINDIR%\System32\drivers" klasörünün mevcut olup olmadığını kontrol ettirmek istiyorsanız üstteki kodları kullanabilirsiniz, farklı bir klasör kontrolü için bir önceki örnekte dosya için verdiğimiz açıklamalar aynen geçerlidir.

Vbscript ile klasör kontrolü

Eğer Dosya veya klasör bulunamazssa Dosya/klasör bulunamadı uyarı penceresi görüntülenecektir. Dilerseniz ilk kontrolü case ile yaptırdıktan sonra If - Else döngüsü ile kontrolü ayrıntılandırabilirsiniz.

- Vbscript'te çevre değişkeni kullanımı Burada

- Vbs ile bir klasörü tüm alt klasörleri ile birlikte taşımak Burada


2 Yorum Var
 1. Avatar for Velociraptor
 2. Avatar for Tarık

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha