.vbs de çevre değişkeni kullanımı


vbs de çevre değişkenleri
Çevre değişkenleri (Environment variables) , Bilgisayardaki dinamik objelerdir ve mesela yazılımlara hangi dizine kurulum yapmaları gerektiği , Geçici dosyaları nerelerde saklamaları gerektiği , Kullanıcı


profil ayarlarını nerede bulabilecekleri ... gibi konularda yardımcı olurlar , dinamiktirler çünkü değişebilirler Burada xp ve Vista (windos 7,8) de olanları sizlerle paylaşmıştık , yinede önemlilerinden bazılarını aşağıda listeleyelim:

%appdata%
%commonprogramfiles%
%local%
%localappdata%
%programfiles%
%temp%
%userprofile%

Diyelimki siz bir script/program yardımı ile aşağıdaki dizinde işlem yapacaksınız:

C:\Users\velociraptor\AppData\Roaming

Üstte kullanıcı adı olarak velociraptor geçiyor yani scripte yol olarak üsttekini kullanamayız çünkü bir başkasının bilgisayarında kullanıcı adı farklıdır , işte bu gibi durumlar için %appdata% değişkeni kullanılır , yani klavyedeki Windows ve R tuşlarına birlikte basıp açılan çalıştır boşluğuna %appdata% yazıp enter e basıldığında her bilgisayarda bir üstteki yer açılacaktır ve fakat kullanıcı adı komutun kullanıldığı bilgisayara göre değişecektir. işte .bat scriptlerinde bolca kullanılan bu değişkenlerin .vbs de kullanımı ile ilgili birkaç örnek vereceğim işlem yapacağım dizin aşağıdadır:

C:\Users\velociraptor\AppData\Roaming\Mozilla\Firefox\Profiles

Bu üstteki dizine bir dosya , bir klasör kopyalayıp sileceğiz ve birde dizini direkt olarak açan bir script kullanacağız , aşağıdaki .vbs scriptleri bulundukları klasörde yeralan "oku.txt" dosyasını ve "deneme" isimli klasörü üstteki yola kopyalayacak ve sileceklerdir , sizde bir klasör içerisinde bunları oluşturup sırası ile aynı yerde oluşturacağınız aşağıdaki .vbs scriptlerini deneyebilirsiniz.

1.vbs de Çevre değişkeni kullanarak dosya kopyalama

' Edited by Velociraptor
' www.sordum.net
Option Explicit 
Dim oFSO, strAppData, objShell
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") 
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
objShell.CurrentDirectory = oFSO.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName) 
strAppData=objShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\") & "\"
oFSO.CopyFile "oku.txt", strAppData, True
Set objShell = Nothing
Set oFSO = Nothing

2.vbs de Çevre değişkeni kullanarak dosya Silme

' Edited by Velociraptor
' www.sordum.net
Dim objFSO, copyFile, vSystemDrive
Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
vAPPDATA = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\") 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.DeleteFile(vAPPDATA & "\oku.txt")

3.vbs de Çevre değişkeni kullanarak Klasör kopyalama

' Edited by Velociraptor
' www.sordum.net
Option Explicit 
Dim oFSO, strAppData, objShell
Set objShell = CreateObject("WScript.Shell") 
Set oFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject") 
objShell.CurrentDirectory = oFSO.GetParentFolderName(WScript.ScriptFullName) 
strAppData=objShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\") & "\"
oFSO.CopyFolder "deneme", strAppData, True
Set objShell = Nothing
Set oFSO = Nothing

4.vbs de Çevre değişkeni kullanarak Klasör Silme

' Edited by Velociraptor
' www.sordum.net
Dim objFSO, copyFile, vSystemDrive
Set WshShell = WScript.CreateObject("Wscript.Shell")
vAPPDATA = WshShell.ExpandEnvironmentStrings("%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\") 
Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
objFSO.DeleteFolder(vAPPDATA & "\deneme")

5.vbs de Çevre değişkeni dizinini açalım

' Edited by Velociraptor
' www.sordum.net
Option Explicit
Dim objWShell
Set objWShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
Dim appData
appData = objWShell.expandEnvironmentStrings("%APPDATA%")
CreateObject("WScript.Shell").Run "%APPDATA%\Mozilla\Firefox\Profiles\"

Böylece en önemli çevre değişkenlerinden birinin .vbs içinde kullanımını görmüş olduk. Üstteki tüm dosyaları ve bir adet bonusu Aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Download


29 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha