Windows versionunu bulmada diğer yöntemler


Windos version numarası
Bazen Windowsun hangi versionunu kullandığımızı bilmek önem arzeder , özellikle modifiyeli sistemlerde veya Windows 8 de bu bilginin önemi artıyor , hangi akla hizmettir bilinmez mesela Windows 8

sürümünde sistem özelliklerinde de Windows 8 yazar (çok zekice) , insanlarda ee 8 olduğunu zaten biliyoruz ama standart mı , pro mu nedir sürüm numarası nedir diye sorular sorma durumunda kalıyor bu konuda Burada bazı açıklamalarımız olmuştu , burada diğer bazı yollara da değineceğiz.

1. Version numarasını da veren .vbs scripti (Registryden okutmuyoruz)

Dim objWMIService
Dim colItems

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\.\root\CIMV2")'Dot is local computer
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("SELECT * FROM Win32_OperatingSystem", "WQL")

For Each objItem In colItems
MsgBox ""& objItem.Caption & vbNewLine & ""& objItem.version & vbNewLine
Next

script çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir

vbs ile windows version

2. VBs ile direkt Winver i çalıştıralım

Aşağıda kodlarını verdiğim .vbs scripti direkt olarak Winver komutunu çalıştırmaktadır

Dim Wsh 
Set Wsh = WScript.CreateObject("WScript.Shell") 
Wsh.Run "winver", 1

script çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir

winver

3. Cmd den komutla Windows versionunu bulmak

Komut istemini (Cmd) çalıştırıp aşağıdaki komutu verelim

slmgr.vbs /dli

Neticesinde aşağıdaki çıktıyı verecektir , görüldüğü gibi sadece sürüm değil etkinleştirme ve lisans bilgilerini de vermektedir.

cmd den Windows sürümü

4. Powershell komutu ile version numarasını bulma

Powershell de aşağıdaki komutu çalıştırdığımızda Explorer.exe nin version bilgilerini ekrana yazdırmış oluruz

[System.Diagnostics.FileVersionInfo]::GetVersionInfo("C:\Windows\explorer.exe").FileVersion

komut verildiğinde aşağıdaki gibi bir çıktı verecektir

powershell ile Windows version bulma

işletim sisteminin ismini öğrenmek için se aşağıdaki komut kullanılabilir

gwmi win32_operatingSystem | select name

32 mi 64 bit mi

(Get-WmiObject Win32_OperatingSystem).OSArchitecture

Görüldüğü üzere Powershell de bize işletim sisteminin ismi ve version numarası hakkında yeterli bilgileri vermektedir.


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha