Vbs de Klasör veya Dosya seçim diyalog penceresi


Vbs seçim diyalog penceresi
Visual Basic script ile işlem yaptırırken eğer hep aynı dosya veya klasör kullanılıyorsa kod içerisinde bu yol belirtilmek suretiyle sonuca gidilir , mesela "C:\Windows\System32" klasör boyutumuzu sürekli

takip edeceksek bunun için bir diyalog kutusu oluşturmaya gerek yoktur , gel gelelim kullanıcıya istediği bir dosya veya klasörün boyutunu bulması işlevini vereceksek bu duruma bir diyalog penceresinin kullanılması gerekir , böylece kullanıcı scripte tıkladığında klasör veya dosyayı seçebileceği bir pencere açılıp buradan istediği klasör veya dosyayı seçebilir. buda mesela bir klasör içerisindeki bütün dosyalar üzerinde işlem yaparken oldukça pratiklik sağlayacaktır mesela bir klasör ve onun tüm alt klasörlerinde bulunan dosyaların sayısını almak istediğimizde veya toplu uzantı değiştirmek istediğimizde klasör seçim penceresini kullanabiliriz.

Vbs de Klasör seçim ekranı

Tıklandığında kullanıcıya aşağıdaki gibi bir diyalog penceresi açacaktır

vbs de klasör seçim ekranı

Elbette "Klasöre gözat" penceresini istediğimiz dizinden başlatabiliriz , mesela işlem yapılacak klasör diyelimki "C:\Windows" dizinindeyse Kodlarda aşağıdaki satıra
Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Please select the folder.", 1, "")
ilgili klasör yolu ilavesini yapabiliriz

Vbs de klasör seçim diyalog penceresi

Set objFolder = objShell.BrowseForFolder(0, "Please select the folder.", 1, "C:\Windows")
Bu değişiklikten sonra "Klasöre Gözat" diyalog penceresi direkt olarak "C:\Windows" klasöründen açılacaktır.

Vbs de klasör seçim ekranı windows

Basit olması açısından seçilen klasörün yolunu yazdırtalım "wscript.echo "Full Path: " & objFolder.Self.path " bize yolu verecektir

vbs de klasör yolu

Vbs de Dosya seçim ekranı

Üstteki Klasör seçim ekranında dosyalar görünmemektedir , eğer seçilen dosya üzerinde işlem yaptırılacaksa kullanıcıya bir dosya seçim ekranı sunulması pratik olacaktır , dosya seçim ekranı için belirli yöntemler olsada ActiveXObject kullanarak bu işlem gerçekleştirilebilir scripte tıklandığında aşağıdaki gibi bir dosya seçim diyalog penceresi görüntülenecektir.

vvbs de dosya seçim diyalog penceresi

istenen bir dosya seçildiğinde ise "wscript.echo sFileSelected" kodları ile seçilen dosyanın yolu ekranda görüntülenecektir.

vbs de dosya yolu

Üstteki klasör veya Dosya seçimim diyalog kutularını oluşturan kodları aşağıdaki download linkinden edinebilir ve kodlar üzerinde denemeler veya değişiklikler yapabilirsiniz

Download


5 Yorum Var
  1. Avatar for Sezer Tahmaz
  2. Avatar for Velociraptor
  3. Avatar for Sezer Tahmaz
  4. Avatar for Velociraptor
  5. Avatar for Sami Yılmaz

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha