Bilgisayar her açılışında belirli bir tarihe ayarlansın


zamanlanmis bilgisyar saat ayari
Bir arkadaşım benden şöyle bir istekte bulundu ; bilgisyarım her açılışta tarihi 05.05.2014 e alsın , bende bu satırları okuyacağını tahmin ettiğim için küçük bir .vbs scripti ayarlayıp her açılışta otomatik

olarak nasıl başlayacağını resimli anlatmak istedim , gelelim adımlarına :
1. Öcelikle aşağıdaki scripti not defterine kaydedip herhangi bir isim verin (tarih.vbs) ve uzantısı .vbs olacak şekilde kaydedin

If WScript.Arguments.length =0 Then
  Set objShell = CreateObject("Shell.Application")
 
  objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & _
  WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " uac", "", "runas", 1
Else
'--------------
dtmNewDateTime = "20140504130000.000000-480"

strComputer = "."

Set objWMIService = GetObject("winmgmts:{(Systemtime)}\\" & strComputer & "\root\cimv2")

Set colOSes = objWMIService.ExecQuery("Select * From Win32_OperatingSystem")
 
For Each objOS In colOSes
    objOS.SetDateTime dtmNewDateTime
Next
'--------------
'End of UAC workaround code
End If

Üstteki kodda en önemli kısım : dtmNewDateTime = "20071115130000.000000-480" kodudur çünkü tarihi buradan ayarlıyoruz gelelim ne neyi temsil ediyor :
- İlk dört karakter yılı temsil eder (2007)
- Sonraki iki karakter (Ay)
- sonraki iki karakterde (Gün )
- sonraki iki karakter (13) 24 saat formatını temsil eder.
- sonraki iki (00)saniyeleri
-sonraki sıfırlar (000000) milisaniyeleri
- en sondaki 480 ise saat dilimini temsil eder , 8 saat = 480 dakika
sırada bu kodu açılışta otomatik çalıştıracak ayarda ; Klavyedeki Windows ve R tuşlarına birlikte basalım ve çalıştıra aşağıdakini yazalım

Taskschd.msc

Görev zamanlayıcısı açılmış olmalı , Görev zamanlayıcı kitaplığına tıklayıp en sağda yeralan görev oluştur a tıklayalım ,

Zamanlanmış görevlerde görev oluştur

Açılan ekranda eylemler tabına geçelim ve Yeni butonuna tıklayalım

zamanlanmış görevlerde yeni eylem

Gözat kısmından üstte oluşturduğumuz .vbs scriptini seçelim ve tamam diyelim

zamanlanmış görevlerden eylemi seç

Genel tabına geçip bir isim verelim ve burada ihtiyacımıza uyan ayarları seçelim (En yüksek ayrıcalıklarla çalıştır kısmına tik koymayı unutmayalım)

zamanlanmış görevler genel tabı

Tetikleyici tabından , herhangi bir oturum açıldığında kısmını seçip sol dipte etkin kutucuğunun tikli olduğuna emin olalım

zamanlanmış görevler tetikleyici

İstersek Koşullar tabından hangi koşullarda çalışması gerektiğini ayarlayabiliriz (ben orada herhangi bir ayar yapmadım) ve onaylayıp çıkalım , artık bilgisayarda her oturum açıldığında tarih otomatik olarak 05.05.2014 e alınacaktır , peki bu .vbs scripti neden başlangıç klasörüne atmadık derseniz ? Oraya atsaydık her açılışta bize soru sorup onay isteyecekti ve biz onay vermeden tarihi değiştirmeyecekti , zamanlanmış görevlerde ise bu sıkıntıdan kurtulmuş olduk sorusuz sualsiz isteğimiz yerine getiriliyor.


4 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Zeki YILDIRIM
  3. Avatar for Velociraptor
  4. Avatar for ambassador

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha