İşlemci ısısını programsız bulmak


İşlemci ısısını programsız bul
CPU diye adlandırılan işlemci ısısını bulmak için çeşitli sayıda programlar mevcut , fakat windows bize bu konuda yardımcı olmuyor , gönül isterdiki en azından windows 10 bünyesinde bu tarz bir araç barındırsaydı


, işlemci ısısını programsız ölçmenin belkide bilinen yegane yolu BIOS tan kontrol etmektir farklı BIOS larda farklı isimler altında bulunabilen işlemci sıcaklığı kısmı genelde: H/W Monitor, Status, PC Health... gibi isimler altında yeralır

biosta işlemci ısısı

Peki neden Bukonuda scriptler vs yok derseniz ? çünkü bunun için genellikle kernel sürücüsü yazmak gerekiyor ve buda karmaşık bir iş , fakat işlemci ısısına yakın sonuç veren fakat her donanımın desteklemediği scriptler mevcut , mesela MSAcpi_ThermalZoneTemperature (Isıl alanı sıcaklık bilgisi) parametresi ile işlemci ısısına yakın sonuçlar elde edilebilir, fakat donanıma bağlı olarak herkeste çalışmayacaktır.

1. vbscript ile İşlemci sıcaklığını ölçün

Vbscript ile İşlemci (Cpu) sıcaklığını ölçün

Aşağıdaki scripti çalıştırdığınızda üstteki gibi işlemci ısısının yaklaşık değerini verecektir

'www.sordum.net
If WScript.Arguments.length =0 Then
 Set objShell = CreateObject("Shell.Application")

 objShell.ShellExecute "wscript.exe", Chr(34) & _
 WScript.ScriptFullName & Chr(34) & " uac", "", "runas", 1
Else

strServer = "."
Set objWMI = GetObject("winmgmts://" & strServer & "/root\WMI")
Set objInstances = objWMI.InstancesOf("MSAcpi_ThermalZoneTemperature",48)

On Error Resume Next
For Each objInstance in objInstances
  With objInstance
    WScript.Echo "Current Temp: " & .CurrentTemperature / 10 - 273.15
  End With
On Error Goto 0
Next
End If

2. bat ile İşlemci sıcaklığını ölçün

İşlemci ısısını ölçen bat scripti

Aşağıdaki .bat scriptini sağ tıklayıp admin yetkilerinde çalıştır demeniz gerekir yoksa çalışmayacaktır , neticesinde bize işlemci sıcaklığımızın yaklaşık değerini verecektir (Üstteki resim)

@echo off
for /f "skip=1 tokens=2 delims==" %%A in ('wmic /namespace:\\root\wmi PATH MSAcpi_ThermalZoneTemperature get CurrentTemperature /value') do set /a "HunDegCel=(%%~A*10)-27315"
echo %HunDegCel:~0,-2%.%HunDegCel:~-2% Degrees Celsius
pause

3. Powershell ile İşlemci sıcaklığını ölçün

İşlemci ısısını veren Powershell komutu

Arama kutucuğuna Powershell yazın ve bulduğu powershell ikonuna sağ tıklayıp yönetici olarak çalıştır deyin ardından aşağıdaki kodu kopyalayıp yapıştırın

Get-WmiObject -Query "SELECT * FROM MSAcpi_ThermalZoneTemperature" -Namespace root\WMI | ForEach-Object { $temp = ($_.CurrentTemperature -2732)/10; Write-Host $_.InstanceName" = "$temp }

Her üç script te konunun sonundaki linkte verilmiştir isterseniz scriptlerin hazır hallerini oradan indirebilirsiniz ,

Yöntemin Olumsuz tarafları:

1. üsttede belirtildiği üzere her donanım tarafından desteklenememesi

2. Bunun işlemci ısısı değilde Anakart üzerindeki ısıl alan değerlerini vermesidir (Birbirlerine yakındır) bunu mesela Bir mutfakta bulunan ocak ile açıklamaya çalışırsak , ocak: İşlemci , Oda sıcaklığı ise Isıl alan olmaktadır fakat elbetteki ocaktaki ısı arttıkça mutfaktaki ısı da artacağından işlemci ısısı hakkında bize gerçeğe yakın değerler verecektir (Her donanımda değil) , sayfa sonundaki .bat scriptlerini Admin yetkilerinde çalıştırmanıza gerek yoktur çünkü otomatik olarak Yönetici yetkileri ile çalışacak şekilde ayarlanmışlardır , Yorum olarak Bu işi için zaten program var diyecekler olduğunu bildiğimden isteyenler Speccy Portable programını deneyebilirler.

Speccy ile işlemci sıcaklığını ölçün

Üstteki scriptlerin hazır hallerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz.

- İşlemci,Grafik kartı ve HDD normal ısı değerleri Burada

- İşlemci ısısını ölçmeye yarayan Ücretsiz portable programlar Burada

- Bilgisayarın aşırı ısınmasını önlemede yazılımsal yöntem Burada

- Laptopunuzun fan temizlik zamanı gelmiş olabilir Burada

- İşlemci güç yönetiminde En Yüksek işlemci Frekansı yok Burada

- Sistem soğuma ilkesi ayarları Burada

- Güç seçeneklerine Nihai performans ilave edelim Burada

- İşlemcimizin sanallaştırma özelliği açıkmı Burada

- Intel Turbo boost teknolojisi nasıl kapatılır Burada

7 Kasım 2015 Tarihli başlık güncellendi


10 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha