Toplu uzantı değiştirmek


toplu uzantı değiştirme
Bazen bir klasör içerisinde birçok dosyamız bulunabilir ve bunların da uzantılarının değiştirilmesi gerekebilir , Windows 10 kilit ekranı görselini saklayalım isimli başlığımızda böylesi bir durum vardı Burada resimleri

görünür yapmak için 40-50 adet dosyanın uzantılarının .jpg yapılması gerekiyordu , bunun elle yapılması hem zaman kaybı hemde gereksizdir , benzeri birçok durumda belkide binlerce dosyanın toplu halde uzantılarının değiştirmesi icabedebilir işte böylesi durumlarda işinize yarayacağını düşündüğümüz birkaç .bat ve vbs scripti hazırladık , script dillerinde bazen bir script ile 5 satırda yapılan bir iş diğeri ile 15-20 satırlık kod yazmayı gerektirebiliyor o sebeple en pratik hangisi ise onu kullanmak gerekir.

Bir klasör içerisindeki dosya uzantılarını değiştiren .bat scripti

toplu uzantı değiştirmek

En kısa yöntem bir .bat scripti kullanmaktır Burada da açıklandığı üzere rename veya ren kısaltması komut olarak kullanılabilir, kullanımı ise aşağıdaki şekilde olacaktır:
ren/remane [Dizin:][Yol] Dosya ismi1 Dosya ismi2

ren *. *.jpg
rename *. *.jpg

Komuttan sonraki kısım hangi uzantının hangi uzantı yapılacağını belirtir mesela ren *.png *.jpg komutu .bat haline getirilip bir klasör içerisinde çalıştırılırsa O klasör içerisinde png uzantısını gördüğü anda jpg ye çevirecektir , peki ama biz üstteki komutta "dosya ismi1" için uzantı kullanmadık bunun anlamı nedir derseniz ? uzantısı olmayan herbir dosyayı jpg yap demektir.
*.png : (Png leri kapsar)
*.  : (uzantısız dosyalar)
*.* :  (bütün herşeyi kapsar)

Bir klasör içerisindeki dosya uzantılarını değiştiren .vbs scripti

Aynı işi bir .vbs scripti ile de yaptıratabiliriz mesela aşağıdaki script işimizi görecektir

Set WshShell = WScript.CreateObject("WScript.Shell")
WshShell.Run "%comspec% /c ren *. *.jpg", 0, true

Üstteki scriptler eğer bir klasörün içerisinde Alt klasörler yoksa oldukça kullanışlıdır peki ya bir klasörde diyelimki 20 dosya ve 50 alt klasör varsa ve herbir alt klasör içerisindeki dosyaların da uzantıları değştirilecekse ne yaparız ?

Bir klasör ve Tüm alt klasörleri içerisinde bulunan Dosya uzantılarını değiştirmek

lat klasörlerde uzantı değişkliği

Sadece kodlarda birkaç değişiklik yapmak yeterlidir en kolayı .bat scripti ile yapılabildiğinden aşağıdaki kod bir klasör içerisinde çalıştırılırsa hem o klasörde hemde tüm alt klasörlerinde bulunan istenen dosya uzantılarını bir tıkla değiştirecektir

FOR /R %%f IN (*.) DO REN "%%f" *.jpg

Gördüğünüz gibi mantık değişmedi In den sonraki kısım olan (*.) noktadan sonra boş bıraktığım için uzantısıların hepsini *.jpg yap demiş olduk , üstteki tüm örnekleri içerem .bat ve vbs scriptlerini aşağıdaki linkten indirebilirsiniz

Download


4 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha