Dosya sistemleriTüm dosya sistemlerinde farklı bir Veri kümesi (cluster) boyu vardır. Sabit diski verimli kullanabilmek için uygun bir dosya sistemi seçmek önemlidir. örnek vermek gerekirse FAT16 ile Windows 95'te 2Gb'tan daha

büyük Dizin (Partition) oluşturmak mümkün değildi. Dizin (Partition) : bir sabit diskin belli bir sürücü harfiyle tanımlanan kısmıdır.Eger 2GB'tan büyük Dizin (Partition) oluşturulmak zorunluysa FAT32 seçilmelidir.

Sektör(Sector): Bir diskin yüzeyi bir pasta dilimi gibi kesimlere ayrılır, bu ayrılan yerlere sektör denir

Veri kümesi (cluster) :bir diskin bir dosya için ayırması gereken minimum paket boyudur, yani sabit diskin en küçük birimidir. Veri kümesi (cluster) boyu ne kadar küçük tutulursa küçük dosyalar için harcanan yer de o kadar küçük olacak, böylece gereksiz yer kaybı önlenmiş olacaktır. örnek olarak, Veri kümesi (cluster) boyu 64K olan bir diskte 2K'lık dosya için harcanan yer 64K olacaktır. Yani, 64K'dan küçük her dosya için zorunlu olarak 64K yer ayrılacaktır.

mekanik HDD yapısı

FAT : (File Allocation Table) MsDos'tan itibaren kullanılan bir dosya sistemidir. Dosya isimlerinde özel karakterlere ve bazı özel sözcüklere (Con, Aux, Com1, Com2, Com3, Com4, Lpt1, Lpt2, Lpt3, Prn, Nul) izin vermez.
FAT 16 Avantajları MsDos, Unix ve Windows'un tüm sürümleri tarafından kullanılabilir, Dosya kurtarabilen bir çok başarılı program mevcut, Kilitlenme halinde bilgisayar bir açış disketi ile açılabilir, 256MB'tan küçük Dizin (Partition)'lar için veriye ulaşım cok hızlıdır.
Dezavantajları Kök klasör FAT16 birimde depolanan her dosya ve klasör için bir girdi tutar ve her bir disk sürücü için tablosu girdileri sayısı 512 ile sınırlanmıştır. Uzun dosya isimleri bu sayıyı daha da azaltır, En fazla 65536 dosya olabilir, Bir dosya en fazla 4GB boyutunda olabilir, Veri kümesi (cluster) boyu büyük olduğu için yer kaybı fazladır, Veri güvenliği yoktur.

sector

FAT 32 : Windows 98, Me, 2000, XP'de kullanılıyordu

Avantajları: her bir disk sürücü için tablosu girdileri sayısı 512 ile sınırlı değildir sonsuzdur, Veri kümesi (cluster) boyu küçük olduğundan yer kaybı düşüktür, Açış bölümü FAT16'ya göre çok daha güvenilirdir, Küçük ve orta büyüklükte klasörlerde daha etkindir, 64MB'tan küçük belleğe sahip sistemlerde daha verimlidir, Düşük hızlı sabit disklerde performansı daha yüksektir.

Dezavantajları: çok büyük sabit diskleri ancak 32GB'a kadar formatlayabilir, Kilitlenme halinde bilgisayar Msdos veya Windows 95 Ösr2'den önceki bir sürümle oluşturulan açış disketi ile açılamaz, çok fazla dosya içeren klasörlerde çok yavaşlar, En fazla 4127920 dosya olabilir, Bir dosya en fazla 4GB boyutunda olabilir, Diskteki dağınıklık arttıkça performansı düşer, Büyük boyutlu dosyalara erişimi yavaştır, Veri güvenliği yoktur.

NTFS : (New Technology File System) ve NTFS5 NTFS, Windows NT ile ortaya çıkan bir dosya sistemidir. 1993 yılında piyasaya çıkmıştır. NTFS Windows NT, 2000 ve XP'de kullanılır. NTFS5 Windows 2000 ve XP'de kullanılır. Kilitlenme halinde bilgisayarın disketle açılıp dosyaların kurtarılması halen çok zordur. Windows 2000'de bu durum Recover Console komutu ile biraz daha kolaylaştırılmıştır. NTFS dosya sisteminde veri güvenliği ön plandadır.

Avantajları :  her bir disk sürücü için tablosu girdileri sayısı 512 ile sınırlı değildir sonsuzdur, 256TB'a kadar sabit diskleri formatlayabilir, Tüm dizin ve dosyaları sıkıştırabilir, 4294967295 dosya içerebilir, (2 üzeri 32 - 1) Maksimum dosya büyüklüğü 16TB'tır, (Teorik olarak 16 EB) Veri kümesi (cluster) boyu küçük olduğu için yer kaybı düşüktür, Küçük boyutlu dosyalara erişimi çok hızlıdır, Dosya ve dizinlere kullanıcı hakları verilerek erişim denetlenebilir, Dosya boyutu ne kadar büyük olursa olsun, klasörlerde ne kadar çok dosya olursa olsun performans kaybı olmaz, Kullanıcılara sabit diskten belirli boyutta yer kotası verilerek sabit disk alanı sürekli olarak kontrol altında tutulabilir (Sadece Windows 2000'de ve NTFS5'te) Dosyalarda yapılan tüm değişikliklerin kaydını tuttuğu için otomatik veri kurtarma desteği vardır, Hatalı blokları tespit edip buradaki verileri otomatik olarak başka yere taşır, Dosyaların parçalara bölünmesi minimum düzeydedir, dolayısıyla defragmantasyon gerektirmez.

Dezavantajları : Windows 9x ve Msdos'tan NTFS dosya sistemine erişilemez, Küçük boyutlu sabit disklerdeki küçük boyutlu dosyalarda performans düşüktür, 64MB'tan küçük bellege sahip sistemlerde iyi performans gösteremez, (Aslında 400MB'tan küçük sabit disklere kurulması önerilmez) Disketler (güvenliği sağlamak için yüklenen bilgilerin yol açtığı yer kaybı sebebiyle) NTFS tipinde formatlanamaz.İlaveten bakınz

WinFS (Windows Future Storage) : Windows'ta dosya yedekleme sitemi çok dağınık olduğu için buna çözüm üretme arayışına giren Microsoft 2007 yılında kullanıma sunmak amacıyla yeni bir dosya sistemi geliştirmeye kalktı fakat sonrasında (2006 haziranında) proje durduruldu

winfs

Aslında bu sistem NTFS'in gelişmiş biçimi olacaktı. Bu yeni sistemde dosyalar kategori bilgileri ve tanımlamalar içerecekti. Dosyanın tipine göre WinFS bir çok tanımlamayı otomatik olarak yapıp bunları bir veritabanında tutacak. Gelen arama isteklerini de SQL sorguları ile bu veritabanı üzerinde yapacaktı. FAT ve NTFS gibi tüm diski aramak zorunda kalmayacaktı. Avantajları Arama işlemleri kısa sürede yapılacak, Güvenlik ön planda olacaktı (Longhorn'un Palladıum sisteminde kullanılacaktı)

exFAT (Extended File Allocation Table) : : Flash diskler (Parmak bellekler) , SD karlar gibi bileşenler için optimize edilmiştir , NTFS dosya sisteminin veri yapısı taşması sebebi ile uygun olmadığı durumlarda kullanmak için Microsoft tarafından tasarlanmıştır. Ayrıntılı bilgiler için Bakınız

işletim Sistemleri ve kullandıkları Dosya Sistemleri:
- Linux: Ext4
- Windows 10,8,7,XP : NTFS
- Windows95, Windows98: FAT 16
- MSDOS: FAT


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha