Bir klasördeki dosya sayısını script yardımı ile bulun


Dosyaları script ile saydır
Bazı durumlarda Bir klasör içerisinde dosya sayısını düzenli aralıklarla kontrol etmeniz gerekir , bu işi yapmanın en kolay yolu ise igili klasörü açıp dosya gezgininin sol alt köşesindeki rakama bakmaktır, elbette


yüzlerce dosya bulunan bir klasörün içerisindeki dosyaları tek tek saymak akıl karı bir iş değildir. Mesela örnek olması açısında G dizinimde sordum isminde bir klasör oluşturup içine rastgele dosyalar attım.

Dosya gezgini üzerinden dosya sayısını bulun

Üstteki resimde de görüleceği üzere dosya sayısı 4 tür. Şimdi gelin isterseniz bu sayma işlemini kodlarla yaptırmaya çalışalım.

1. Powershell kodları ile klasör içerisindeki dosya sayısını bulun

PowerShell , bir klasörde bulunan dosyaları ve alt klasörleri saymanız için kodlar sunmaktadır. Bunun için , PowerShell'i açın ve klasörün bulunduğu konuma gidin. mesela bendeki Klasör konumu G:\sordum olduğundan Cd komutu ile öncelikle oraya geçiş yaptım ve ardından aşağıdaki komutu verdim.

(Get-ChildItem -File | Measure-Object).Count

Aşağıdaki ekranda da göreceğiniz gibi bana 4 rakamını verdi.

Powershell ile dosya say

Eğer klasör içerisinde birde alt klasör oluşturur ve onunda sayılmasını isterseniz bu durumda aşağıdaki kodu kullanmanız gerekir.

(Get-ChildItem | Measure-Object).Count

Bu komutlar dışında aşağıdaki komutlarda işinize yarayabilir.

(Get-ChildItem -Recurse | Measure-Object).Count
(Get-ChildItem -Recurse -Directory | Measure-Object).Count
(Get-ChildItem -Recurse -File | Measure-Object).Count

- İlk komut dosyaları alt klasörleri ve alt klasör içerisindeki dosyaların toplam rakamını verir.
- İkinci komut bir dizindeki yalnızca alt klasörlerin sayısını verir
- Üçüncü komut Yalnızca bir klasördeki dosyaları yinelemeli olarak sayar

2. Komut İstemi (cmd) kullanılarak bir klasördeki dosyaları saydırın

Bir klasör içindeki alt klasörleri ve dosyaları saymak için Komut İstemi'ni açın ve aşağıdaki komutu çalıştırın. Ben denemek için ilk klasörün içerisine bir de alt klasör açtım

dir /a:-d /s /b "G:\sordum" | find /c ":"

Komut uygulandığında bende aşağıdaki sonucu verdi.

Komut istemi ile Klasör ve dosya sayısını bulun

Hem dosya hemde alt klasörü saydı.

3. Vbscript ile bir klasör içerisindeki dosyaları saydırın

Bir tıkla Klasör içerisinde nakadar dosya var öğrenmek istiyorsanız aşağıdaki kodları içeren bir VBscript kullanabilirsiniz.

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")
Set Folder = objFSO.GetFolder("G:\sordum")
counter = 0
For Each File In Folder.Files
    counter = counter + 1
Next
wscript.echo "Total Files " & counter

Üstteki kodları içeren Vbscript çalıştırıldığında aşağıdaki çıktıyı verecektir.

Vbscript ile dosya sayısını bulun

Elbette saydırma işlemi için farklı script dilleri veya kodlarda kullanılabilir.

- Vbscript ile bir dosyanın mevcudiyetinin kontrolü Burada

- Sadece uzantısı bilinen bir klasörü script ile açalım Burada

- Vbscript te çevre değişkeni kullanımı Burada


2 Yorum Var
  1. Avatar for Velociraptor
  2. Avatar for Metin S

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha