işlemcimiz hakkında .vbs ile bilgi edinelimEger islemciniz hakkinda ayrintili bilgiyi bir tikla Programsiz edinmek istiyorsanız mesela Mimari yapısı (x86 mı x64 mü ...) aşağıdaki kodlardan faydalanabilirisniz kod bize işlemci modelini


(i5 , i7...) İşlemci ID sini , mevcut saat hızını ... ya da vermektedir

On Error Resume Next
strComputer = "."
Set objWMIService = GetObject("winmgmts:\\" & strComputer & "\root\cimv2")
Set colItems = objWMIService.ExecQuery("Select * from Win32_Processor")
For Each objItem in colItems
  Wscript.Echo "Description: " & objItem.Description
  Wscript.Echo "Name: " & objItem.Name
  Wscript.Echo "Processor Id: " & objItem.ProcessorId
  Wscript.Echo "Current Clock Speed: " & objItem.CurrentClockSpeed
  Wscript.Echo "Maximum Clock Speed: " & objItem.MaxClockSpeed
  Wscript.Echo "Socket Designation: " & objItem.SocketDesignation
Next

bu kodları bir notepad e yapıştırıp ve Dosya - Farklı Kaydet... seçeneğine tıklayın

farkli_kaydet

Açılan pencerede herhangi bir isim verin (dosya ismini istediğiniz şekilde düzenleyin ) ve uzantısı .bat/.vbs... olarak kaydedip çalıştırın

farkli_kaydet2


Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha