Tek satırda birden fazla komut çalıştırma


Tek satırda birden fazla komut çalıştırma
Bazı durumlarda aynı anda birden fazla komutu tek bir satırda ardışık olarak vermemiz gerekebilir , mesela bir servisi önce durdurup servis tarafından kontrol edilen klasör içerisindeki tüm dosyaları

sildirtip servisi tekrar başlatmamız gerektiğinde bunu bir bat , cmd veya vbs ile yaptırtacaksak tek bir satırda ardışık kodlar vermek en kolay çözüm olacaktır , genellikle Bir yazıcının yazdırma kuyruğunda birikenleri bir tıkla temizletmek için bu tarz bir script işe yarayacaktır. İsterseniz öncelikle bu iş için kullanacağımız sembolü tanıyalım ve sonrasında da birkaç örnek ile sembolün çalışma şeklini pekiştirelim , aşağıda Bir not defterine yazılmış örnek ardışık komutları görüyorsunuz.

bat dosyası ardışık komutları

İlgili kodlar test.cmd şeklinde çalıştırıldığında Cmd (Komut istemi) de aşağıdaki çıktıyı verecektir , görüldüğü gibi komutlar sırası ile uygulanmıştır.

Tek satırda birden fazla komut örneği

Koşullu işlem sembollerini kullanarak tek bir komut satırı ile birden fazla komutu ardışık şekilde çalıştırabiliriz , bunu yaptığımızda , koşullu işlem sembolünün sağındaki komutlar, sembolün solundaki komutun sonuçlarına bağlı olarak hareket eder. Örneğin ;

1. Sadece ilk komut başarısız olduğunda ikinci komutu çalıştırmak isteyebiliriz veya
2. Sadece ilk komut başarılı olduğunda ikinci komutu çalıştırmak isteyebiliriz.
3. KOmutların başsarılı olup olmadığına bakılmaksızın ardışık çalıştırılması

& [AND] : Komut1 & Komut2 - Cmd.exe, önce ilk komutu ve ardından ikinci komutu çalıştırır.

&& [IF] : Komut1 && Komut2 - Eğer ilk komut başarılı şekilde tamamlanırsa ikinci komutu çalıştırır.

|| [OR] : Komut1 ||Komut2 - İkinci komut sadece ve sadece İlk komut başarısız olursa çalıştırılacaktır.

( ) [...] : (Komut1 & Komut2) - Birden fazla komutu gruplamak veya iç içe yerleştirmek için kullanılır.

; - Komut parametre1;parametre2 - Komut parametrelerini ayırmak için kullanılır ve ardışık olarak birçok parametrenin tek satırda kullanılmasına olanak verir.

Mesela ipconfig komutunu uygulayıp çıktı görüntülensin istiyorsak aşağıdaki komutu kullanırız

cmd /c ipconfig /all > ip.txt
start ip.txt

Eğer üstteki iki satırdan oluşan komutu tek satıra indirgersek aşağıdaki şekli alacaktır

cmd /c ipconfig /all > ip.txt & start ip.txt

İlk komut çıktıyı almakta ve ikinci komut ile çıktının yeraldığı ip.txt dosyasını açtırmaktayız.Diğer örneğimizde "Sordum.txt" isminde bir dosya oluşturup içerisinde 3 satır yazı yazdıracağız bunun için normalde aşağıdaki kodları kullanırız

@echo off
@echo www.sordum.net> sordum.txt
@echo Bilgisayar ile ilgili sonlarınızda>> sordum.txt
@echo İnternetteki çözüm adresiniz>> sordum.txt
start sordum.txt

Üstteki komutların hazır .bat dosyası yapılmış hallerinin hem normal hemde tek satıra indirgenmiş .bat dosyalarını sayfa sonundaki indirme linkinden edinebilirsiniz.

Download


9 Yorum Var
  1. Avatar for çs
  2. Avatar for Velociraptor
  3. Avatar for SADIK ÖZÇELİK
  4. Avatar for Velociraptor
  5. Avatar for Ömer
  6. Avatar for Velociraptor
  7. Avatar for Ginzu
  8. Avatar for Velociraptor
  9. Avatar for Engin Maraşalı

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak.

Captcha