Klasörün ismi Günün tarihi olsun (vbs)


Klasörün ismi Günün tarihi olsun (vbs)
Sizlerden farklı zamanlarda emailler alıyoruz ve elimizden geldiğince cevaplamaya çalışıyoruz , Önceki makalelerimizden birtanesinde cmd komutları ile bir klasör oluştururken klasörün isminin

o günün tarihinden oluşmasını nasıl sağlarız konusuna açıklık getirmiştik. Bize yazan bir takipçimiz aynı işlemi mutlaka Vbs ile yapmak zorunda olduğunu yazmış , yapmak istediği şey ise iki klasör oluşturmak ilkinin ismi günün tarihinden ikincisininki günün saatinden oluşacak böylece belirli LOG dosyalarını tarih ve saat olarak tutacakmış. Elbette VBS ile de bunu yapmak mümkün , Öncelikle günün tarihi alınır ve bu tarih istenen formatta klasör ismine yansıtılır bu klasörün içerisine ise bir alt klasör oluşturulup anlık saat ve dakika olarak alt klasör ismi belirlenir. gelelim işlemlerimize.

Vbs ile klasör ismi günün tarih ve saati

Vbs ile günün tarihini içeren klasör ismi oluşturmak

Örneğimizi , script çalıştığı anda bulunduğu yere bir klasör oluşturacak şekilde de düzenleyebiliriz fakat busefer kodlar basitliğini yitirecektir bu sebeple klasör ve Alt klasörü "C:\" dizinine oluşturduğumuzu varsayıyoruz siz bu kısmını ihtiyacınıza göre düzenleyebilirsiniz. gelelim işlemlere

1. Dim ifadesi ile komut dosyasına başlıyoruz ve değişkenleri tanımlıyoruz

Dim dtmValue, strDate, strTime
Dim objFSO

2. klasör oluşturmak için dosya sistemi nesnesi kullanıyoruz.

Set objFSO = CreateObject("Scripting.FileSystemObject")

3. klasör adlarını oluşturmak için tarih ve saat in belirli bölümlerini kullanacağız ve klasörleri C:\ dizinine oluşturacağız.

strDate = "C:\" & Day(dtmValue) & "_" & Month(dtmValue) & "_" & Year(dtmValue)
strTime = strDate & "\" & Hour(dtmValue) & "-" & Minute(dtmValue) & "-" & Second(dtmValue)

4. önce klasörlerin varolup olmadıklarını kontrol ettirtiyoruz ve yoksalar objFSO kullanarak oluşturuyoruz.

if objFSO.FolderExists(strDate) Then
	if not objFSO.FolderExists(strTime) Then
		objFSO.CreateFolder(strTime)
	End If
Else
	'Önce ilk klasörü oluşturuyoruz
	objFSO.CreateFolder(strDate)

	'Alt klasörü oluşturuyoruz
	objFSO.CreateFolder(strTime)	
End If

Böylece scripti adım adım oluşturduk , sona sadece Popup mesajında gösterilecek klasör ve alt klasör ismi kaldı ki onları da Wscript.Echo strDate ve Wscript.Echo strTime şeklide yazıp göstertebiliriz.

Vbs ile klasör ismini Günün tarihi yapalım

Microsoftun Visual Basic temelli bir scripting dili olan VBS ye desteğini kesmesi ve hiçbir Programlama diline uymayan Powershell e önem vermesi halen anlamlandıramadığım bir durum. Herneyse Umarım istekte bulunan arkadaşa faydalı olacaktır.Scriptin tamamını aşağıdaki linkten,içerisinde açıklamaları ile birlikte edinebilirsiniz.

- Günün tarihi klasör ismi olsun Burada

- Vbs ile günün tarihini yazdıralım Burada

- Bilgisayar her açılışında belirli bir tarihe ayarlansın Burada

- Bat veya vbs ile klasör oluşturalım Burada

- Belirli bir saat veya dakikadan eski dosyaları sildirmek Burada

- Windows sistem saati otomatik düzelsin Burada

- Windows sistem Saati kendi kendine değişiyor Burada

- Komut istemiyle Tarih ve saat değişikliği Burada


9 Yorum Var

Yorum Ekle

E-posta hesabınız yayımlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir

Captcha